Paus för nyanslutning av större solanläggningar

På grund av kapacitetsbrist i regionnätet i södra Sverige kan HEM i nuläget inte ansluta nya produktionsanläggningar i vårt lokala nät. Regionätsägaren E.ON genomför en utredning som förväntas vara klar i början av nästa år vilken ska visa mer i detalj hur situationen ser ut för hela södra Halland och vilka åtgärder som behöver göras både på kort och lång sikt. Beroende på vad utredningen visar ska HEM och övriga aktörer i området därefter kunna ge svar på vad som kan anslutas på kort eller längre sikt.

Om det krävs större ledningsförstärkningar kan det, enligt E.ON, i värsta fall ta flera år innan vissa projekt kommer att kunna ansluta sig, men i dagsläget är det för tidigt att uttala sig mer specifikt i frågan. HEM kommer därför tills vidare att behöva pausa nyanslutningar av produktionsanläggningar. Solcellsanläggningar och mindre batterier i hushåll, på max 43,5 kilowatt, kan fortfarande ansluta sig.

I takt med ökad elektrifiering för ett hållbarare samhälle har behovet av elproduktion ökat kraftigt på mycket kort tid. Teknikutvecklingen har gjort decentralisering av elproduktion billigare och fler har möjlighet att vara med och bidra, både privatpersoner och företag. Det har även öppnats upp marknader som gör det mer lönsamt för mindre produktionsanläggningar att nyttja egen el och sälja vidare överskottet ut på nätet.

Kapacitetsbrist i södra Hallands regionnät

Då installationer av solcellsanläggningar exploderat i antal hänger ledningsutbyggnaden helt enkelt inte med, då det är en betydligt längre byggnationsprocess. Därför råder det just nu kapacitetsbrist i södra Hallands regionnät. Den här kapacitetsbristen inträffar framför allt under sommaren/sommarperioden på grund av den ökade solcellsproduktionen samtidigt som elbehovet på sommaren är mycket lågt. Ledningarna blir då överbelastade.

Situationen sommartid är lika allvarlig för balansen i elnätet som effektbristen som hotar vintertid då kyla och mörker gör att vi använder väldigt mycket el vilken har svårt att nå elkonsumenterna i södra delen av landet på grund av överföringsproblem i elnätet norrifrån.

Detta får alltså till följd att HEM nu inte längre har möjlighet att ansluta nya produktionsanläggningar i vårt lokala nät förrän regionnätet har förstärkts. Arbetet pågår från regionnätsägaren E.ONs håll och kan uppskattningsvis vara klart inom tre till fem år.

Solcellsanläggningar och mindre batteri i hushåll (max 43,5kW- 63A) kan även fortsättningsvis ansluta sig då vi räknar med att de kan hanteras inom vårt befintliga abonnemang.

Krävs en kraftsamling

Daniel Salomonsson, ansvarig för planering och investeringar E.ON Regionnät på E.ON, menar att detta är ett problem som just nu drabbar hela branschen. För att komma till rätta med de tillfälliga kapacitetsbristerna krävs det en kraftsamling och ett gemensamt arbete för alla aktörer.

Vi förstår att den här situationen är svår att hantera för nätägare i södra Halland. Det är aldrig roligt att behöva berätta för kunder som vill vara med i elektrifieringen och transformering av Sverige att vi just nu måste pausa alla nyanslutningar av förnybar produktion i området. Vi på E.ON fokuserar nu närmast på att få klart vår stora utredning för södra Halland. Med den får vi en bättre bild av situationen och vad som behöver göras på kort och lång sikt för att kunna möta kunder och samhällets önskemål, säger Daniel Salomonsson.

 

Vad innebär detta för dig som är företagare som går i tankarna att satsa på solcellsproduktion?

Det innebär att ni fortfarande kan installera en ny solcellsanläggning men då till högst 43,5 kW. Ni kan då endast använda er producerade solenergi för egen konsumtion och helt enkelt inte sälja ert överskott och tanka ut det till elnätet just nu. 

Slå oss en signal på 035-190 190 alternativt kontakta din kundkontakt/säljare. Vi hjälper dig!

Solanläggning på tak

Fortfarande möjligheter för solanläggningar trots begränsningar i elleveranserna

Kanske har du nåtts av nyheten att vi på HEM tvingats pausa alla nyanslutningar av större solanläggningar till vårt nät då det saknas kapacitet i regionnätet för att ta emot nya elleveranser? Men vad innebär det för dig som vill installera solceller i din verksamhet? Är loppet kört? Inte alls! Det finns möjligheter både på kort och längre sikt och där hjälper vi er gärna att hitta lösningar som passar er.

Solceller

Solceller

HEM arbetar dagligen med hållbara energi- och miljölösningar runt om i Halmstad. Solceller är för många ett viktigt och logiskt steg. Vill du veta mer? Låt HEM vara din guide genom hela processen, från strategi till idé och färdig lösning. 

Kontakta mig företag

Kontakta mig

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar våra säljare dig så snart som möjligt för ett förutsättningslöst möte!