Samråd renhållningsordning

I syfte att skapa en effektiv avfallshantering där avfallets mängd och farlighet minskar och där vi ökar återanvändningen har Halmstads kommun en renhållningsordning. Nu är det dags att uppdatera denna, vi vill därför höra vad just du som Halmstadbo tycker och tänker.

Halmstad är en växande kommun där ökad befolkning innebär en ökning av avfallsmängden. Detta är ett förhållande vi aktivt behöver arbeta för att förändra.

Fokus ligger på att minska den negativa påverkan vårt avfall har på miljön. Vi strävar efter att implementera åtgärder som inte bara förebygger avfall utan också främjar återanvändning av material, minskar nedskräpning och stödjer de nationella miljömålen.

I Halmstad kommun är avfallsarbetets ambitioner fastställda i Plan för avfall och resurshushållning. Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter) reglerar hanteringen av avfall inom området.

Dessa dokument utgör tillsammans kommunens renhållningsordning som nu genomgår en uppdatering för att bättre spegla vårt ständigt växande engagemang för en mer hållbar och ansvarsfull hantering av avfall.

Välkommen på information och studiebesök

Tillsammans med Halmstads kommun välkomnar vi dig till en informationskväll med fokus på vårt gemensamma arbete för att förebygga avfall och bidra till en mer hållbar miljö. Ta chansen att besöka vår optiska sorteringsanläggning vid Kristineheds avfallsanläggning vid något av dessa tillfällen:

  • Tisdagen den 30 januari klockan 18:00 (FULLT)
  • Torsdagen den 1 februari klockan 18:00 (extra tillfälle) 

Vi har ett begränsat antal platser.

Under kvällen kommer vi att presentera ett program med viktig information om vårt avfallsarbete. Anmäl dig via länken nedanför.

Anmälan informationsmöte

Avfallskärl i natur

Pågående samråd

Plan för avfall och resurshushållning 2025–2030 är på samråd till den 4 mars 2024. De synpunkter som kommer in arbetas in i det slutliga förslag som lämnas till kommunfullmäktige hösten 2024.

Tyck till under samrådet

Under samrådstiden kan du tycka till om förslaget. Besök Halmstads kommuns webbplats för att läsa mer och se hur du gör för att tycka till: Samråd: Plan för avfall och resurshållning

Avfall

I Halmstad är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, el och biogas/biogödsel. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker.

Sortera matavfallet du med!

Matavfallet, om insamlat, är en enorm miljövinst. Av matavfall blir det nämligen biogas och biogödsel.

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.